Regler for laksefiskeri i Sneum Å

Der er indført stop for det frie laksefiskeri i de vestvendte åer; men samtidig er der tildelt laksekvoter til de forskellige åer. Laksekvoter for Kolding Sportsfisker forenings medlemmer i Sneum Å: Vi fisker på en fælleskvote med SSF. https://sydvestjydsk.dk/sneum-aa/

For at det kan administreres skal alle laksefangster indberettes. Når kvoten for et vandløb er opbrugt, stoppes der for laksefiskeriet. Det er den enkelte fiskers ansvar at holde sig orienteret om et evt. laksestop, om de aktuelle fiskebestemmelser i vandløbene, samt indberetning af fangster. Overholdes disse bestemmelser ikke vil det kunne medføre karantæne efter de regler der er opstillet af de foreninger der administrerer vandløbet. 

Bemærk at fangster skal indberettes samme døgn som de er fanget - senest kl. 24:00. Er det ikke muligt at indberette elektronisk, kan det gøres på tlf. 24943849  Fangster skal indberettes til både SSF på dette link: https://fangstjournalen.dtu.dk/fangst.nsf/extEntry.xsp?open&assoc=546F2600F0210439C12585450030B71E 

og til Kolding Sportsfiskerforening på dette link:           https://ks.bruchhaus.dk/

 

KS Fiskevand i Sneum Å

I Sneum Å må der fiskes på venstre bred opstrøms fra gul adgangsvej på rød strækning til skiltning ca. 3 km.

 Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og
 i visse sydjyske vandløb

 Stk. 6. Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn som agn.
 Stk. 7. Der må kun anvendes én krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog.
 Stk. 8. Det er ikke tilladt at anvende modhager på krogen, jf. dog stk. 9, 2. pkt.
 Stk. 9. Fiskeri med naturligt agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager. Dog må der ved anvendelse af agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med 
en enkeltkrog i krogstørrelse nr. 12 eller en enkeltkrog, der er mindre. Kroggabet på enkeltkroge med modhager må højst være 6 mm målt fra krogspids og vinkelret ind på krogskaftet.

  • Sneum Å er totalfredet i perioden 1. november til 15. april, begge dage incl.
  • Gedden er fredet 15. marts – 30. april.
  • Mindstemål: Laks 40 cm, havørred 40 cm, gedde 60 cm.
  • Ålen er total fredet.
  • Parkering ude ved Sneum å:                                                                                                                                                                                                 
  • Der parkeres ved maskinhuset på højre side af vejen overfor det gule hus.                                                                                                                               
  • Parker foran maskinhuset med snuden ud mod marken og så der er fri adgang til masiknhusets port
  • Blå = parkering
  • Gul = adgangsvej
  • Rød = fiskeri

Kørsels vejledning: Fiskerivej 17, 6818 Årre

Motorvejen med Esbjerg.
Kør af ved afkørsel 72.
Derefter mod Endrup og ind af Bygaden.
Mod GL. Hjortkjær af Møllegardsvej, kør 2,7 km
Til højre af Fiskerivej, kør 1,1 km. Gården ligger på venstre side.

2021 08 08 / TKL