Generelle bestemmelser for fiskeri i KS´s fiskevande

 1. Gyldigt fiskekort og fisketegn medbringes under fiskeri og forevises på forlangende. Ethvert medlem har ret til at kontrollere andre fiskende.
 2. Fisk under mindstemål og nedfaldsfisk må under ingen omstændigheder medtages, men skal straks genudsættes.
 3. Færdsel må kun forudgå langs åens bredder og eksisterende markveje. Ved søerne må kun de hurtige adgangsveje benyttes. Hegn og afgrøder må ikke beskadiges. Ruser må ikke berøres.
 4. Parkering må kun finde sted på de anviste P-pladser.
 5. Fiskekroge, liner, papir, flasker og lign. må ikke henkastes.
 6. Evt. skiltning skal respekteres.
 7. Fang og slip.
 8. Der er blevet indført tvungen udsætning af alle ål, gedder, aborrer og sandart i de bynære søer og i
  alle Harte-Dons søer.
 9. Derfor anbefaler vi følgende:
  Håndter kun fisken med våde hænder og i så kort tid som muligt.
  Fiskenet bør være med gummibelagt net.
  Hav altid udstyr med til at afkroge fisken hurtigt. Specielt gedder kan være forslugne og kræve
  lange tænger. Hvis fisken skal måles, så brug et bredt målebånd (+15cm) eller en afkrogningsmåtte, så slimlaget på fisken ikke skades.
  Hvis fisken skal vejres, så brug en fiskeslynge, en stor plastiskpose eller lignende, så fisken ikke
  skades yderligere på slimlaget eller i munden.
  Hvis fisken har slugt krogen helt ned i mavesækken, så klip så meget af krog og forfang du kan.
  Medbring derfor også gerne en kraftig bidetang.
  Klem evt. modhagerne på dine kroge.