1. Indberet fangster i KS fiskevande, Gelså og Sneum Å elektronisk her: https://ks.frap.dk/
  2. Indberet også fangster i Gelså  elektronisk her: 

http://www.gelsaa.dk/forside/fangst-af-fisk/indberet-fangst

  1. Indberet også fangster i Sneum Å  elektroniskher:

https://fangstjournalen.dtu.dk/fangst.nsf/extEntry.xsp?open&assoc=546F2600F0210439C12585450030B71E 

  1. Link til papirfangstrapport: Papirfangstrapport 2023
  2. Fangstrapport skal sendes, så foreningen har den senest d. 1 december,  også selv om du har ingen fisk har fanget ..
  3. Kan du ikke bruge elektronisk fangstrapport, kan du indsende skemaet som PDF pr. mail til mogens@lauer.dk eller pr. post til Mogens Laursen, Langagervej 46, 6000 Kolding. 
  4. BEMÆRK: Vælger du ikke at ville indmelde dine fangster. så pålægges du mult på 200 kr. som pålægges ved næste års kontingent.
  5. Sådan opretter du dig på den elektroniske fangstrapport: KLIK