Kolding Sportsfiskerforening er medlem af Gelsåsammenslutningen og som medlem af Kolding Sportsfiskerforening har du derfor fiskeret i Gels Å.

For at orientere dig om de gældende regler for fiskeriet finder du bestemmelser for Gels Å: se webside for Gelså Sammenslutning     Klik her http://www.gelsaa.dk/

Bemærk at det er en vestvendt å, med en laksekvote. Derfor er der et regelsæt for fiskeriet, som er væsentlig anderledes end det vi kender fra Kolding Å både med hensyn til fiskeriet og til indrapporteringer af fangster.

Du skal indberette 2 steder :

Kolding Sportsfiskerforening:  https://ks.bruchhaus.dk/ 

Gelså Sammenslutningen: http://www.gelsaa.dk/forside/fangst-af-fisk/indberet-fangst