Bestemmelser for dagkortfiskeri i Kolding Å
Dagkort og statstegn skal bære synligt ved fiskeri, eller ligge klar til fremvisning på mobilen, mange medføre hjemsendelse.
Der må fiskes i 24 timer / 7 døgn fra startdag og tidspunkt. Husk DK statsfisketegn
Dagkortet giver ret til lystfiskeri på åen venstre brink nedstrøms fra sammenløbet mellem Vester Nebel Å og Åkær Å til Motorvejsbroen. Fra Plovfuren på højre brink nedstrøms til Vester Ringgade (Kolding), der må højst fiskes med en stang pr. fisker. Kortet er personligt. Misbrug vil medføre strafansvar. Kortet skal medbringes og vises på anfordring. Lystfiskere har kun ret til at få til rådighed ved åbredden, og må ikke henkaste fiskekroge, papir eller andet affald på engene.
Fangede fisk under mindstemålet skal straks genudsættes, og må under ingen omstændigheder medført.
Vis sportsfiskersind og hold afstand til andre fiskere.
Maksimal fangst pr. dag er 5 fisk, bækørred genudsættes
Minstemål: Laks 40 cm, havørred 40 cm, ål er total fredet. Gedde er fredet 15 marts - 30. april 
Nedfaldsfisk er total fredet.

Tageskarte Regeln für die Kolding-Au:
Tageskarten og Staatsschilder müssen beim Angeln kan ses som en eller flere af de praktiske behov. Mangel führt zur Ausweisung.
Es kann für 24 Stunden / 7 Tage ab dem Startdatum and Zeit gefischt werden
Denken Sie an die DK staatliche Angellizenz
Die Karte berechtigt zum Angeln am linken Ufer des Flusses stromabwärts der Einmündung der Bester Nebel Au und Aakær Au bis Autobahnbrücke. Von Plovfuren auf dem rechten Ufer stromabwärts nach Vester Ringgade (Kolding), es darf nur mit einer Rute gefischt werden. Die Karte gilt nur für die ausgestellte Person. Der Missbrauch wird strafrechtliche Folgen haben.
Die Karte ist bei sich zu tragen and muss auf Verlangen vorgezeigt werden.
Die Angler har nur das Recht, sich unmittelbar am Flussufer aufzuhalten.
Angelhaken, Papier og andre Abfall gehören nicht in die Natur.
Gefangen Fische unter dem Mindestmaß müssen unverzüglich wieder zurückgesetzt werden.
Zeige Sportsgeist und halte Abstand zu anderen Anglern.
Es dürfen maximum nur 5 Fische pro Tag entnommen werden, Bachforelle sind völlig geschützt.
Min. Maße: Lachs: 40cm, Meerforelle: 40cm, Aale sind völlig geschützt.
Hecht ist geschützt vom 15. marts zu 30. april
Abgelaichte Fische sind völlig geschont.

 

Bestemmelser vedrørende Kolding Å - system:

Dagkort/medlemsbevis og statstegns nr. skal bæres synligt ved fiskeri, eller ligge klar til fremvisning på mobilen, mangle medføre hjemsendelse.

I Kolding Å må der fiskes på venstre avlet nedstrøms fra sammenløbet Åkær Å, Vester Nebel Å og Kolding Å til Plovfuren. Fra Plovfuren på højre bred nedstrøms til Vester Ringgade ved bygrænsen.

I Åkær Å må der fiskes på højre avlet opstrøms fra sammenløbet Åkær Å, Vester Nebel Å og Kolding Å til spang (rørføring) over Åkær Å.

I Vester Nebel Å må der fiskes på højre avlet nedstrøms fra Brændsmade Bro til efter grusgraven ovenfor Stenvad Mølle Dambrug. Der må endvidere fiskes på venstre avlet nedstrøms fra Trudsbro til sammenløbet Åkær Å, Vester Nebel Å og Kolding Å.

Medlemmer med begrænset fiskeret, har kun adgang til fiskeri i "Det gamle å-løb også kalder blinde å eller døde å"  

Der må højest fiskes med 1 stang pr. fisker.

Der må max. hjemtages pr. dag: 5 ørred/laksefisk bækørreder genudsættes

Kolding Å-systemet opstrøms sammenløbet Åkær Å, Vester Nebel Å og Kolding Å (Åkær Å og Vester Nebel Å) er totalfredet i perioden 1. november til 31. marts, begge dage inkl. 
Kolding Å-systemet opstrøms motorvejsbroen (E45) til sammenløbet Åkær Å, Vester Nebel Å og Kolding Å (Kolding Å) er totalfredet i perioden 1. november til 31. marts, begge dage inkl.
Kolding Å-systemet nedstrøms motorvejsbroen (E45) (Kolding Å) er totalfredet i perioden 1. november til 28/29. februar, begge dage inkl.

Gedden er fredet 15. marts til og med 30.april.

Mindstemål: Laks 40 cm, havørred 40 cm, gedde 60 cm.

Ål er total fredet

2021 08 08 / TKL

Dagkortfiskeri kun på BLÅ strækninger. De RØDE strækninger er forbeholdt medlemmer. Tageskarten nur auf BLAUEN Strecken möglich. Die ROTEN Linien synd für Mitglieder reserveret   

Fra Trudsbro til Ejstrup

Dagkortfiskeri kun på BLÅ strækninger. De RØDE strækninger er forbeholdt medlemmer. Tageskarten nur auf BLAUEN Strecken möglich. Die ROTEN Linien synd für Mitglieder reserveret     

 Fra Ejstrup til Jernbanebro ved Kolonihaven

Fra Jernbanen til Motorvejsbroen

Fra Motorvejsbroen til Vester Ringgade

Dagkortfiskeri kun på BLÅ strækninger. De RØDE strækninger er forbeholdt medlemmer. Tageskarten nur auf BLAUEN Strecken möglich. Die ROTEN Linien synd für Mitglieder reserveret