Vandranunkel

Udplantning af vandranunkel i Kolding Å

Udplantning af vandranunkel i Kolding å lørdag den 13 maj 2023.


Vandplanten vandranunkel har i de sidste par år været i kraftig tilbagegang i Kolding å.
Den udvikling vil vandplejeudvalget i Kolding Sportsfiskerforening forsøge at vende.
Vandranunklen er en ægte vandplante, som svæver på overfladen af åen i større klaser.

Planten er et fantastisk skjulested for smådyr og ørredyngel. Samtidig former planten vandløbet og skaber strøm render og skjulested for større fisk.
Lørdag den 13 maj udplantede vandplejeudvalget sammen med 8 lystfiskere fra foreningen 75 stk. Vandranunkel planter opstrøms Ejstrup i Kolding å.
Planterne er primært udplantet på stenbund og er fastholdt i å bunden med hønsetråd og større sten.


Vores håb er, at planterne med denne udplantningsmetode hurtigt slår rod, og dermed vil være med til skabe dynamik i å løbet.
Næste år vil vi fortsætte nedstrøms Ejstrup.
Stort tak til de personer, der deltog denne lørdag med udplantningen

På vegne af vandplejeudvalget – Preben Kaas – Irene Maigaard – Martin Nørgård