Resultater fra International Fiskekonkurrence 2023 (1)

kkk

 

Ingen fangster af Regnbuer og Sandart

Ingen fangster af karper

Ingen fangster af torsk

Juniorpræmier:

Havørred: Steffen Dahl-Hansen: 53 cm og 1,451 kg  præmie kr. 300,- 

Gedde: Jo Nathan Christiansen 85 cm og 4,570 kg præmie kr.300,-

Komplet præmieliste