Stalling

På Projekt Stalling temadagen 25. februar præsenteres nyeste viden om stalling. - der er nogle ledige pladser

PROJEKT STALLING ÅR 3
Hvad har vi lært og hvordan kommer vi videre
Lørdag 25 februar 2023, kl. 10.00-15.00
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, Vingsted

Du er velkommen til at deltage. Deltagelse er gratis. Tilmelding er obligatorisk.

Tilmeld dig til Arne Kvist Rønnest, akvir@assens.dk

Fugl & Fisk. Skarv & stalling. Fronterne er trukket op. Desværre mellem to grønne interesser. Men behøver det være sådan? Kan den fælles opmærksomhed omkring biodiversitet i Danmark føre
til samarbejde for en rig dansk natur, der omfatter stalling og skarv, fisk & fugl?
 
På Projekt Stalling temadagen 25. februar præsenteres nyeste viden om stalling. Vi vil høre om erfaringer fra England med at beskytte fisk – og der er paneldebat med ledere fra Dansk Ornitologisk
Forening, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund.
 
 
Projekt Stalling er et projekt mellem foreninger ved fire vandløb, 25 frivillige, DTU Aqua, DSF og
Lystfisker Danmark om at beskytte stallingen. Det er igen tid til at mødes og gøre status.
I ÅR MED FÆLLES DRØFTELSE MED REPRÆSENTANTER FRA DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND,
DANSK ORNITOLOGISK FORENING OG DANMARKS NATURFREDNINGSFORENINGER
10.00 Velkomst og gennemgang af dagens program, v. Arne Kvist Rønnest
10.15 Stallingens situation lige nu – i de fire åer, i Danmark og i Europa,
v. Henrik Ravn og Niels Jepsen, DTU Aqua
10.45 Engelske erfaringer med at beskytte fiskebestande mod skarvprædation v. Richard
Bamforth og Jake Davoile, Angling Trust, UK, https://anglingtrust.net/
11.30 ’Samarbejds- og pilotprojekt for at beskytte stallingen’
Præsentation af projektidé – samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og
foreninger om at beskytte stallingen ved Vidå, Varde Å, Gudenå og Storå
12.15 Frokost
13.00 Fugl & Fisk. Hvordan kommer vi videre?
Fronterne er trukket op. Desværre mellem to grønne interesser. Men behøver det
være sådan? Kan den fælles opmærksomhed omkring biodiversitet i Danmark føre til
samarbejde for en rig dansk natur, der omfatter stalling og skarv, fugl og fisk? Vi
hører tre perspektiver på problemstillingen.
Dansk Ornitologisk Forening, v. Egon Østergaard, formand, DOF
Danmarks Naturfredningsforening v. Bo Håkansson, seniorbiologi, DN
Danmarks Sportsfiskerforbund, v. Kaare Manniche Ebert, seniorbiolog, DSF
Derefter paneldebat
14.15 Plan for 2023! De fire foreninger præsenterer hvordan man vil arbejde med ’Projekt
Stalling’ i 2023
14.45 Opsamling – og tak for i dag