Nedim 4Kg70cm 2023 10 05

Opgørelse af fangster i vores fiskevande for 2023

Så er fangsterne i vore fiskevande for 2023 opgjort og kan ses her: Fangster 2023 

Udviklingen i havørredfangster i Kolding Å kan ses her: Fangstudvikling 1991 - 2023