Naturpark Rådet

Nyt fra Naturpark Lillebælt og godt nytår

Her kan du læse om Naturpark Lillebælt, som netop er blevet godkendt af Friluftsrådet som naturpark i en kommende 5 årig periode.

Naturparkplan-2023-2027_Lillebaelt.pdf (naturparklillebaelt.dk)

Kolding Sportsfiskerforening har siden 2014 repræsenteret Danmarks Sportsfiskerforbund i Naturpark Rådet for Naturpark Lillebælts.

Fra starten i 2014 blev der arbejdet med at skabe et grundlag for at blive godkendt som Naturpark af Friluftsrådet. Det lykkedes i 2017 at få skabt Naturpark Lillebælt.

Alt hvad der foregår i Naturpark Lillebælt foregår på frivillig basis og aftaler. 

Siden starten i 2014 er det lykkedes os ved stædigt at fastholde, at det der er kendetegnet ved Naturpark Lillebælt, er alt det der er under havoverfladen. Vi er lykkedes med at få begrebet "Bælt i Balance" ind i Naturpark Lillebælt som en væsentlig del at Naturpark Lillebælt.

Der er kommet fokus på livet under havoverfladen.

Kolding Sportsfiskerforening er initiativtager til at der nu bliver etableret et forsøgs-smoltrev. Vores første tanker blev danne ved et bestyrelsesmøde i Kolding Sportsfiskerforening og yderligere diskuteret ved Kolding Fjord ved et møde mellem KS daværende bestyrelsesmedlem Lasse Fast Jensen, hans gamle studerekammeret  biolog Jon Christian Svendsen og Torben Lindholst.  Tanken med et smoltrev i Kolding Fjord var at sikre de ca. 40.000 stk. smolt som hvert år trækker ud fra Kolding Å, Dalby Møllebæk og Gudsø Møllebæk i fjorden er sikker rejse ud i Lillebælt. https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/oerred/naturlig_smoltudvandring/gudsoe-moellebaek

 Smoltrev er et nyt begreb som forskerne har taget til sig, se her: https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=bb16cfdc-1411-4791-8522-88ad53256d03 

Vi fik vores tanker med ind i Naturpark Lillebælt, der blev etableret et møde med er række forskere fra DTU-Aqua og universiteter.  

Herefter kom der gang i Bælt i Balance med indhentning af fondsmidler, etablering af smoltrev, stenrev, ålegræsbælter, biohuts https://naturparklillebaelt.dk/biohuts/ og meget mere. 

Den tidligere S-regering har planlagt en Maritim Nationalnaturpark i Lillebæltområdet, som vil sikre en mere skånsom behandling af naturen under havoverfladen.

Der er udarbejdet en bekendtgørelse om forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber i bælthaver omkring Fyn. Men den skal ses på igen med erhvervsfiskebriller fra 1. oktober 2023. Vi må håbe på at det bliver med briller af typen "Skånsomt kystfiskeri"  https://fvm.dk/fiskeri/indsatsomraader/baeredygtigt-fiskeri/trawlfri-zone-i-baelthavet 

 

Det vi mangler er:

1) Få reduceret udledninger af medicinrester, miljøskadelig kemi gennem rensning på vores fælles rensningsanlæg. Det gøres i Sverige og i Schweiz siden 2016 og andre mere miljøbeviste danske kommuner er også gået denne vej. 

2) Få reduceret udledninger af næringsstoffer til vandmiljøet på en så begavet måde, at vi fortsat har et velfungerende landbrug.

I 2014 da jeg fortalte en fiskekammarat om planener med at få etableret Naturpark Lillebælt som med tiden kunne bane vejen for trawlforbud,  sagde han at det var prøvet får uden held, så det troede han absolut ikke på.

Jeg synes at vi på de 8 år er nået rigtig langt. Så nu er det bare med at holde focus og stædigt vedblive at kæmpe for et værdigt havmiljø for både erhvervs- fritids- og lystfiskere.

Der skal lyde en speciel tak til Sekretariatschef Niels Ole Præstbro Sekretariatet for Naturpark Lillebælt, for hans evne til at få havmiljøet placeret centralt i Naturpark Lillebælt

 

Godt nytår 

Kolding Sportsfiskerforening

Pbv.

Torben Lindholst