Elfisker Ved Ole Bjørn 2022 11 20

Nye gener til Ole Bjørns havørredopdræt

Video af elfiskeri ved Hvilested Dambrug. Klik her

 Fra Ole Bjørns fiskeopdræt ved Hvilested ved Kolding å leveres der hvert år havørredyngel til en række nødlidende vandløb i Danmark. Havørredbestanden der avles på kommer fra Kolding Å havørreder fanget for ca. 10 år siden. Efterhånden som der videreavles på de samme fisk vil deres gener blive mere og mere indavlede.

DTU-Aqua har testet generne på avlsfiskene og fundet, at der skal en fornyelse til. Derfor er der søndag d. 20 november 2022 foretaget en elbefiskning på en 311 meter lang strækning fra landevejsbroen ved Hvilested dambrug. 

Der blev registeret ca. 125 større havørreder med de største 2 stk. på 81 cm Til videre avl blev der taget 68 hunner og 20 hanner.

De bliver i løbet af de næste 14 dage strøget for æg og sæd og genudsættes derefter igen i Kolding å

Ved Elfiskeriet deltog Ole Bjørn og Bernt René Voss Grimm fra dambruget, samt en gruppe fra Kolding Sportsfiskerforening  Erling-, Irene- og Thomas Maigaard, samt Martin Nørgaard, Preben Kaas, Tom Jensen og  Jørn Chemnitz.

Elfiskeudstyret havde vi lånt af Danmarks Sportsfiskerforbund

For vandplejeudvalget var det en særdeles positiv oplevelse, at se at der for hver 2,5 meter stod en havørred. Desuden var mængden af et års yngel også høj, de blev dog ikke talt.

På vegne af vandplejeudvalget 

Preben Kaas, Irene Maigaard og Martin Nørgaard