Vandstandsgraf 2024 02 07

Masser af vand i åen ved Trudsbro -Ejstrup - Plovfuren. Højeste vandstand målt siden 1988

 

Det med højeste vandstand målt siden 1988 viser grafen; men målestationen havde fået en hældning på 15 - 20 grade på grund af kraftig strøm, så måske viser den lidt for meget

Video  Høj vandstand Ejstrup 2024 02 07

Det bliver spændende at se om der er regnbueørreder i åen

Wild river nedstrøms broen ved Hvilested

Engen nedstrøms Hvilested

 

Wild river nedstrøms Ejstrup

Opstrøms p-plads ved Ejstrup

Nedstrøms bro ved Ejstrup

Plovfuren kræver godt mod for at passerer i bil