Klapning Janhenningsen

MarinaCity vil teste et alternativ til klapning af 360.000 m3 slam som de første i verden.

I Kolding Sportsfiskerforening er vi meget glade for den dialog, vi har haft med kommunen. Det gælder både den tidligere dialog om, at der ikke skulle graves i de perioder, hvor havørredsmoltene trækker fra åen og ud i fjorden, og også freder sommeren, hvor risikoen for at skade dyrelivet i inderfjorden er størst. Men også dialogen om klapning af havbundsslam, siger Torben Lindholst, formand for Kolding Sportsfiskerforening.

- Vi er utrolig glade for, at Kolding Kommune og Marina City nu vælger at gå foran med et projekt, hvor både en massiv udgravning i å-mundingen og klapning af store mængder slam kan undgås. Vi håber på, at forsøgsprojektet vil være en succes her ved Kolding og samtidig vise vejen for andre lignende projekter. Så stor ros til projektchef Torben Gade for de naturhensyn, der tages i forbindelse med Kolding Marina City, slutter Torben Lindholst.

Se hele artikel i DSF her: https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2023/02/godt-nyt-fra-kolding-klapning-af-havbundsslam-kan-sandsynligvis-undgaas