Spisning Ved Storhytten IMG 3459

Krebsefiskeri i Kolding Å lørdag d. 26. august med efterfølgende krebsegilde ved Storhytten

Krebsegilde lørdag den 26. august
Lørdag den 26. august afholdte vi i Kolding Sportsfiskerforening for første gang krebsefangst efter
den invasive signalkrebs med efterfølgende gilde.
Vi var 15 personer der var mødt op for at prøve lykken og vi blev ikke skuffede. Vi fiskede med
krebsebrikker. Madding bestod af døde skaller, som vores juniorer havde fanget til os i Kolding Å


Vi spredte os på ca. 200m af åen og fik relativt hurtigt de første krebs op i baljen.
Fiskeriet gik over al forventning og efter 2 gode timer kunne vi standse fiskeriet og sætte kursen
mod Storhytten.
Her blev krebsene kogt og serveret med hjemmerørt mayonnaise og et glas hvidvin.

En super hyggelig dag for hele familien som klart bliver et fast event i kalenderen.
På nuværende tidspunkt findes der ingen regler eller retninglinjer for fiskeri efter krebs i vores
vande. Vi arbejder på et regelsæt i bestyrelsen.
Indtil videre skal følgende regler følges:
Man skal være med af Kolding Sportsfiskerforening
Man må kun fiske med en krebsebrik pr. person og den må ikke efterlades alene.
Fiskende med fiskerstang har fortrinsret.
Madding i form af fisk skal stamme fra Kolding Å systemet for at undgå smittespredning.
Knæk og Bræk.
Aktivitetsudvalget.