IMG 20220908 161402

Indlæg fra Sten Bøgild Frandsen - vandløbstekniker Kolding Kommune

Lavvandet stryg i Åkær Å

Kolding Sportsfiskerforening har etableret et nyt lavvandet stryg i Åkær Å, mellem Kolding og Lunderskov. Formålet med det nye stryg i vandløbet er at skabe bedre forhold for de havørreder, der hvert efterår svømmer op i Kolding Å og Åkær Å for at gyde deres æg. Ved anlæggelsen af stryget er bunden af Åkær Å hævet, idet der er udlagt gydegrus i en tykkelse på ca. 30 cm. Samtidig er vandløbet gravet ud til ca. dobbelt bredde. Det betyder, at den hidtidige vandføringsevne i vandløbet er bevaret. Ovenpå gydegruset er der udlagt større sten, der skal fungere som skjul for ørrederne i vandløbet. På den måde er der skabt noget nær ideelle forhold for både fisk og vandløbsinsekter på stedet. Kolding Kommune vil med forskellige undersøgelser følge effekten af projektet i de kommende år. Projektet er udført i et samarbejde mellem Kolding Sportsfiskerforening, Kolding Kommune og BaneDanmark, der stod for at foretage en nødvendig sikring mod erosion af en jernbanestrækning langs Åkær Å i området. Entreprenørarbejdet er varetaget af T. Eggertsen.