Arnel Og Aldin 73Cm 4,9 Kg Og 66Cm 3,1Kg 2024 06 28

Far og søn. Arnel og Aldin med hver en flot fisk

Far og søn med en aftenfisk til hver. 73 cm og 4,9  kg og søn med sin første havørred på 66 cm og 3,1 kg.