IMG 20220830 132050

DTU-Aqua og KS laver bestandsanalyse i de mindre tilløb til Kolding Fjord og Lillebælt

I denne og sidste uge har DTU-Aqua og KS lavet det feltarbejdet der danner baggrund for ørredkortet https://kort.fiskepleje.dk/ som viser kvaliteten af de enkelte vandløb i hele Danmark. 

De indsamlede data tastes ind hen over vinteren og vil blive til en samlet rapport, som vil være klar i løbet af 2023. Ørredkortet vil så også blive opdateret. Her er rapporten fra 2013 som er lavet på baggrund af el-befiskning i 2012.

1201A Plan For Fiskepleje I Mindre Tilloeb Til Kolding Fjord 2013

I rapporten vil vi kunne finde forslag til forbedringer af de strækninger, som ikke er i en høj eller god økologisk tilstand. Derfor er dette arbejde vigtigt vores vandplejefolk og ligeledes kommunens vandløbsteam, for at kunne foretage de foreslåede forbedringer ogvandløbsprojekter.

Der foretages en opdatering ca. hvert 10. år. I går var vi ude i Gudsø Mølleå. Billedet øverst viste det stryg der blev lavet i 2014. Stryget som ligger frit med fri adgang til sollys er fuldstændig bevokset med vandranunkel, så stenbunden ikke kan ses, trods en dybde på kun 20 - 30 cm. Under el-befiskningen myldrede det op med ørredyngel og 1 årsfisk, et hel fantastisk syn. Modsætningen så vi i spidsen af et mindre tilløb, hvor manglen på regn hen over sommeren havde tørret vandløbet ud. Her var der ikke en fisk i år. I 2012 ved forrige el-befiskning var der masser af yngel på strækningen.

         

Som det ses af de ovenstående foto har vores vandplejemand Martin fået et kursus i elfiskeri, så vi fremover selv kan foretage e-lbefiskning på strækninger som har en særlig interesse.

For at det er muligt at foretage el-befiskningen skal der være tre mand på et hold. En fra DTU-Aqua og to frivillige fra KS. Vi havde sendt en forespørgsel ud til samtlige medlemmer og der skal lyde en stor tak til de 7 medlemmer som tilbød at deltage 7 ture der var planlagt